Zoekt u contact om in vertrouwen uw probleem te bespreken? Mail dan naar!

Huishoudelijk reglement

Gedragscodes

Voor een optimale werking binnen Koninklijke Skiclub Zondal, heeft de Raad van Bestuur een reeks gedragscodes opgesteld voor de recreanten, competitieskiërs, supporters en lesgevers. Elk lid wordt verwacht deze gedragscodes te volgen.Gedragscode recreanten

Onder “recreanten” wordt verstaan: de leden van Koninklijke Skiclub Zondal die actief deelnemen aan de skiles. Er is een meer uitgebreide gedragscode voor de competitieskiërs van het Racing Team. Van de recreanten wordt verwacht dat zij rekening houden met de volgende richtlijnen:


Volg ten alle tijde de 10 piste-regels, zowel indoor als in het buitenland.
Respecteer het al-dan-niet gehuurde skimateriaal van jezelf en anderen. Bij het opmerken van een verloren voorwerp, breng/meld dit aan de balie. Respecteer de begeleiding van de monitor en hinder het verloop van de les niet. Vertoon goed en beleefd gedrag naar monitor en mede-skiërs toe en volg steeds het voorbeeld en de raad van de monitor.


Als je een bepaalde oefening niet wilt uitvoeren omwille van een gegronde reden, dan meld je dit aan de monitor zodat deze er rekening mee kan houden. Gedrag dat we absoluut NIET willen zien in onze club:


Bij wangedrag kan de sporter uit de les/training/activiteit gezet worden door de monitor/trainer/begeleider zonder terugbetaling van de premie.Gedragscode competitieskiërs

Onder “competitieskiërs” wordt verstaan: de leden van het Zondal Racing Team die actief deelnemen aan de trainingen en/of de wedstrijden. Van de competitieskiërs wordt verwacht dat zij rekening houden met de volgende richtlijnen:


Volg ten alle tijde de 10 piste-regels, zowel indoor als in het buitenland. Respecteer het al-dan-niet gehuurde skimateriaal van jezelf en anderen. Bij het opmerken van een verloren voorwerp, breng/meld dit aan de balie. Aanvaard dat de groepsindeling door de trainers gebeurt.


Vertoon beleefd gedrag naar zowel eigen clubleden als leden van andere clubs toe. Vertoon beleefd gedrag naar wedstrijdmedewerkers, ongeacht van welke skiclub. Respecteer de begeleiding van de trainers en hinder het lesverloop niet. Bij wangedrag kunnen de renners altijd uit de training gezet worden door een trainer. Bij veelvuldig wangedrag kan er een sanctie opgelegd worden door trainers of het bestuur. Respecteer de veiligheid van anderen, ook al moet je stoppen in het slalomparcours. Help anderen die gevallen zijn, ook al moet je stoppen in het slalomparcours.


Een hindernis in het trainingsparcours (vb. een afgebroken poort) wordt zo snel mogelijk uit het parcours verwijderd, ook al betekent dit dat je moet stoppen in het slalomparcours. Deelname aan een wedstrijd buiten clubverband moet ook vermeld worden aan de club. Bij onwettige afwezigheid op een wedstrijd is het wedstrijdgeld niet terugvorderbaar. Draag bij elke prijsuitreiking en officiële gebeurtenis altijd het clubuniform. Draag ook naast de prijsuitreiking en officiële gebeurtenissen zo vaak mogelijk het clubuniform zodat we ons profileren als Zondal Racing Team en dit met trots aan anderen tonen.


Volg altijd de richtlijnen van de clubafgevaardigde tijdens een wedstrijd. Vertegenwoordig de club op een waardige manier, maak positieve reclame en gedraag je als een rolmodel voor andere skiërs. Sport met respect voor de tegenstander(s) en met fair-play. Creëer een zo prettig mogelijke sfeer voor iedereen. Bij verlies van een wedstrijd, wens je de competitie nog steeds proficiat. Meld zo snel mogelijk eventuele problemen van jezelf of anderen aan een afgevaardigde. Wees enthousiast en accepterend naar nieuwe leden toe en wees bereid hen te helpen. Vraag zonder te twijfelen raad aan de trainer(s) als er iets niet duidelijk is.


Gedrag dat we absoluut NIET willen zien in onze club:


Bij wangedrag kan de sporter uit de les/training/activiteit gezet worden door de monitor/trainer/begeleider zonder terugbetaling van de premie.

Jeugdsportbeleid

Jeugdsportcoördinator: Gregory Wouters

 

Visie leerlijn:
Qua leerlijn volgen we de visie en het leerplan dat voorgeschreven wordt door Sneeuwsport Vlaanderen. We willen evolueren met al onze skiërs tot allround goede en performantie skiërs.
Het skiën van een goede slalom is eerder een middel dan een doel. Door onze slalomtrajecten zo te plaatsen dat we aan verschillende technische aspecten kunnen werken.

We willen skiërs die met de juiste mechanismen skiën.

 

 

FUNdamenten van een training:
We warmen altijd thematisch op, deze thema’s (basishouding, evenwicht lateraal en sagitaal, inzet, inclinatie, // assen, …) volgen een logische opbouw doorheen de loop van het seizoen.

Voor de algemene vorming en om het fun-aspect extra te voeden zullen we ook regelmatig oefenen (al dan niet in het funparc) op freestyle-aspecten.

1 keer in de maand doen we video-analyse.

 

Snowspirit neemt deel aan het 'SnowStarz' jeugdsportproject van Sneeuwsport Vlaanderen. Via dit project kunnen we aanspraak maken op extra ondersteuning vanuit het jeugdsportfonds van Sneeuwsport Vlaanderen, met steun van Sport Vlaanderen. De doelstellingen van dit fonds zijn:

 

 


Via het SnowStarz project krijgen we extra subsidies, te verdienen via vijf criteria:


Via een subsidiereglement worden de vijf bovenstaande criteria beoordeeld.
We zijn enorm trots dat we sinds de introductie van het jeugdsportfonds steeds bij de beste leerlingen van de klas horen!

Gedragscode

Gedragscode supporters

Neem uw verantwoordelijkheid voor geschikt en correct skimateriaal van uw kind. Geef alleen advies wanneer uw kind hierom vraagt. Zelf advies geven brengt het kind vaak in verwarring over naar wie het moet luisteren: naar de lesgever of de ouder? Respecteer de begeleiding van de monitoren of trainers en vertrouw in hun lesopbouw. Moedig het kind sterk aan en wees royaal met het geven van lofbetuigingen. Probeer negatieve kritiek over uw kind of anderen te “minimaliseren” vervangen door “vermijden”. Zet u “toevoegen” “mee” in voor het bevorderen van de aangename groepssfeer en de teamspirit. Tracht het kind op te peppen bij een mislukte oefening of gemiste overwinning. Betuig lof tijdens een wedstrijd voor goede prestaties, ongeacht de renner en ongeacht van welke club hij of zij lid is. Erken het belang van de monitor/trainer en apprecieer zijn/haar moeite en enthousiasme tijdens het lesgeven. Steun de skiër mentaal en stel realistische doelen. Laat de skiër zelf de prestatienorm bepalen zonder negatieve druk uit te oefenen.


Neem deel aan zo veel mogelijk activiteiten van de club en “heb” vervangen door “toon” belangstelling voor de prestaties van uw kind tijdens de les of wedstrijd. Zeker bij jonge kinderen is de permanente aanwezigheid van een ouder zeer bevorderlijk voor de prestaties. Gedrag dat we absoluut NIET willen zien in onze club:


Onderstaande zin heeft geen betrekking op “supporters”. Hoe aanpassen? Bij wangedrag kan de sporter uit de les/training/activiteit gezet worden door de monitor/trainer/begeleider zonder terugbetaling van de premie.Gedragscode lesgevers

Onder “lesgevers” wordt verstaan: de leden van Koninklijke Skiclub Zondal die skiles of (slalom)training geven aan recreanten en/of competitieskiërs.


Lesgevers hebben de taak de skiërs te begeleiden en naar een hoger skiniveau te brengen op een zo prettig en veilig mogelijke manier. De lesgever heeft de plicht de lichamelijke, mentale en sociale integriteit van de sporters te waarborgen en zich zo goed mogelijk in te zetten voor het welzijn, de ontwikkeling en het succes van de sporters. Om deze redenen zijn er een aantal regels en richtlijnen die de lesgevers moeten volgen:


Volg altijd de 10 piste-regels en creëer altijd een zo veilig mogelijke situatie. Draag steeds het clubuniform wanneer je in opdracht van de club werkt zodat we ons profileren als monitor/trainer van Koninklijke Skiclub Zondal en dit met trots aan anderen tonen. Pas de intensiteit van de les aan de leeftijd en fysieke conditie van de sporter aan. Sta deelname aan de les alleen toe als dit geen onverantwoord risico op kwetsuren teweegbrengt voor de sporter. Verbied het gebruik van ongeoorloofde middelen of doping tijdens de skiles of wedstrijd. Vermijd negatieve kritiek zoals beledigingen en denigrerende uitingen. Discrimineer niemand van de sporters om welke reden ook. Communiceer vaak met de sporters over beslissingen die hen aanbelangen. Verplicht de sporters niet tot iets wat ze niet willen doen wegens een gegronde reden.
Vermeld ook expliciet altijd de reden waarom je een bepaalde oefening geeft of iets beslist, zodat het vertrouwen tussen lesgever en sporter versterkt wordt. Benadruk de verantwoordelijkheid die sporters hebben bij eigen beslissingen. 


Respecteer de privacy en persoonlijke informatie over sporters. Bekritiseer nooit in het openbaar, maar altijd individueel en op een constructieve manier. Plan de les, training of wedstrijdgebeuren zorgvuldig op een vlot verloop. Draag zoveel mogelijk bij tot het welzijn van de sporter zowel binnen als buiten de skiles. Benader zieke of gekwetste sporters met de nodige welwillendheid en hulpvaardigheid. Focus op een begeleidende en onderwijzende taak, los van vooropgesteld succes. Wees steeds een rolmodel in gedrag, taalgebruik en verantwoordelijkheid in en uit de les. Moedig de sporters aan met lofbetuigingen en constructieve opmerkingen. Wees open voor gerechtvaardigde tips van sporters, supporters en andere lesgevers.


Bij het lesgeven aan kinderen, pleeg regelmatig overleg met de ouders over de voortgang. Bij bezorgdheid om het welzijn van het kind, praat dan zo snel mogelijk met de ouders. Vermijd indringen van het privéleven van de sporter. Het is verboden de status van lesgever te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Verhoudingen tussen lesgever en sporter worden ten strengste afgeraden. Het is verboden de sporter aan te raken op een manier die als seksueel kan geïnterpreteerd worden. Functionele en onderwijzende aanrakingen mogen wel, maar ken het verschil. 


Het is verboden de sporter te benaderen met verbale opmerkingen die seksueel kunnen geïnterpreteerd worden. Vermijd insinuaties, grove taal en niet-functionele vragen. Respecteer de privacy van sporters bij stages of reizen. Geef de sporter ruimte en verblijf niet op dezelfde kamer. 


Wees alert op eventueel seksueel of ongepast gedrag zoals pesten, beledigen, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld tussen sporters en grijp in waar nodig. Het is verboden de sporter immateriële vergoedingen te geven met de bedoeling op tegenprestaties van welke aard ook. Eveneens is het verboden immateriële vergoedingen te ontvangen met de bedoeling op tegenprestaties van welke aard ook.